Електронен дневник

Учебен процес » Графици » График за консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2020/2021 Г.

 

педагогически специалист

консултации

приемен ден

Гергана Георгиева

Директор

вторник - 2 час II смяна

понеделник

Десислава Желязкова - БЕЛ

 сряда - 1 час II смяна

сряда - II смяна

Елена Стефанова - БЕЛ

 

вторник - 1 час II смяна

вторник - 6 час  I смяна

петък - 3 час I смяна

Антоанета Кръстева - БЕЛ

сряда - 3  час II смяна

четвъртък - II смяна

Борис Борисов - АЕ

понеделник - 1 час II смяна

вторник - 7 час I смяна

вторник - I смяна

Лиляна Каишева - АЕ

понеделник - 4 час II смяна

петък - 7 час I смяна

четвъртък - 5 час I смяна

петък - I смяна

Иванка Дърмонска - АЕ

понеделник - 7 час I смяна

пряда - 1 час II смяна

четвъртък - II смяна

Галина Георгиева - АЕ

четвъртък - 6 час I смяна

четвъртък - I смяна

Роберта Марте - АЕ

сряда - 6 час - I смяна

петък - 3 час II смяна

вторник - 2 час II смяна

Ева Костадинова - АЕ

четвъртък - 2 час II смяна

понеделник - I смяна

Борислава Лафчиева - БЕЛ/РЕ

вторник - 4 час I смяна

четвъртък - 2 час II смяна

четвъртък - II смяна

Галя Тоданова - НЕ

сряда - 5 час I смяна

петък - 5 час II смяна

понеделник - I смяна

Елена Попова - Мат./ИТ

сряда - 1 час II смяна

четвъртък - 6 час I смяна

инж.Минка Йорданова - ИТ

сряда - 3 час II смяна

понеделник - 6 час I смяна

сряда - 5 час II смяна

Паула  Димова - ИЦ

вторник - 3 час II смяна

петък - I смяна

Иван Ангелов - ИЦ

понеделник - 6 час I смяна

петък - 6 час I смяна

сряда - 3 час II смяна

Красимира Ганчева - ФЦ/ИЦ

сряда - 6 час I смяна

четвъртък - 4 час II смяна

четвъртък - II смяна

Цветелина Велкушанова - ГИ

сряда - 7 час I смяна

петък - 7 час II смяна

вторник - II смяна

Юлия Петрова - Мат.

понеделник - 2 час II смяна

вторник - 5 час I смяна

четвъртък - 1 час II смяна

Валерия Митева - Мат.

сряда - 7 час

петък - 2 час II смяна

петък - 7 час I смяна

Ненка Кънова - ФА

понеделник - 6 час I смяна

вторник - 1 час II смяна

четвъртък - I смяна

Иванка Николова - БЗО

вторник - 4 час I смяна

сряда  - 2 час II смяна

вторник - I смяна

Антония Хаджийска - ХООС

петък - 3 час I смяна

вторник - 3 час II смяна

вторник - II смяна

Ана Джугаланова - ФВС

вторник - 2 час I смяна

вторник - I смяна

Аница Христова - ФВС

понеделник - 2 час II смяна

сряда - 3,4 час I смяна

вторник - 1 час II смяна

Марта Цекова - ФВС

четвъртък - 5 час I смяна

четвъртък - I смяна

инж.Цветелина Петкова -

спец. предмети

четвъртък - II смяна УР

вторник - 10.00-14.00ч

инж.Нина Кавръкова -

спец. предмети

понеделник - 1 час II смяна УР

вторник - I смяна

инж. Добринка Младенова -

спец. предмети

четвъртък - 6 час II смяна УР

сряда - I смяна  УР

инж. Васил Давчев -

спец. предмети

понеделник - час I смяна

четвъртък - 1 час II смяна УР

четвъртък - I смяна УР

инж. Пенка Янева -

спец. предмети

вторник - 1 час II смяна УР

сряда - 5 час I смяна УР

петък - 6 час I смяна УР

Тодорка Груева -

Икономика/ГИ

сряда - 6 час  I смяна

четвъртък - 2 час II смяна  

понеделник - II смяна

инж.Надежда Йовчева -

спец. предмети

сряда - 6 час  I смяна

сряда - 1 час II смяна

сряда - 5 час I смяна

инж. Екатерина Димитрова -

спец. предмети

вторник - 7 час I смяна УР

вторник - 1 час II смяна УР

инж.Йорданка Господинова -

спец. предмети

вторник - 1 час II смяна  УР

четвъртък - I смяна  УР

инж. Мими   Кратункова -

спец. предмети

сряда - 1 час II смяна

сряда - I смяна

инж. Димитрина Цветкова -

спец. предмети

сряда - 1,2 час II смяна ЦС

чтвъртък - 3 час II смяна УР

сряда - 1,2,3 час II смяна ЦС

инж.Соня Добчева -

спец. предмети

вторник - 7 час

вторник - 2 час II смяна

понеделник - 4 час I смяна

инж.Николай Лозенов -

спец. предмети

сряда - 4 час I смяна УР

петък - 2 час II смяна УР

четвъртък - 2 ч II смяна

инж.Никола  Мацев -

спец. предмети

понеделник - 4 час II смяна

сряда - 7 час I смяна

четвъртък - 4 час I смяна

инж. Юрий Илиев -

спец. предмети

вторник - 5 и 6 час I смяна

сряда - 5 и 6 час II смяна

Марина Татарова -

педагогически съветник

понеделник -11.30-17.30

вторник - 08.00-15.00

сряда - 11:30-17:30

четвъртък - 8:00-14:00

петък - 08:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012