Електронен дневник

Учебен процес » Графици » График за консултации

                                         

                                          ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

                                                      НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

 

                                    ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2021/2022 Г.

 

Педагогически специалист

Консултации

Приемен ден

 

Гергана Георгиева - БЕЛ

Понеделник - 4 час II смяна

Петък - 7 час I смяна

Понеделник

Десислава Желязкова - БЕЛ

Четвъртък - 7 час I смяна

Сряда - 4 час I смяна

Вторник - I смяна

Елена Стефанова - БЕЛ

Четвъртък - 7 час I смяна

Вторник - 1 час II смяна

Четвъртък - 4 час I смяна

Антоанета Кръстева - БЕЛ

Четвъртък  - 4 час II смяна

Сряда  - 5 час I смяна

Четвъртък - II смяна

Борис Борисов - АЕ

Вторник - 6 час I смяна

Четвъртък - 1 час II смяна

Понеделник - II смяна

Лиляна Каишева - АЕ

Петък - 7 час I смяна

Петък  

Иванка Дърмонска - АЕ

Понеделник - 6 час I смяна

Сряда - 5 час II смяна

Сряда - I смяна

Галина Георгиева - АЕ

Петък - 6 час I смяна

Сряда - 1 час II смяна

Сряда - II смяна

Роберта Марте - АЕ

Сряда - 3 и 6  час II смяна

Понеделник - II смяна

Светлозара Дойкин  - АЕ

Понеделник - 7 час I смяна

Сряда - 1 час II смяна

Сряда - II смяна

Борислава Лафчиева -            БЕЛ/РЕ

Сряда - 6 час I смяна

Понеделник - 1 час II смяна

Вторник - 2-6 час II смяна

Галя Тоданова - НЕ

Понеделник - 7 час I смяна

Петък - 1 час II смяна

Сряда - I смяна

Елена Попова - Мат./ИТ

Сряда - 7 час I смяна

Сряда - 2 час II смяна

Сряда

инж.Минка Йорданова - ИТ

Петък - 4час I смяна

Петък - 1 час II смяна

Понеделник - 4 час II смяна

Паула  Димова - ИЦ

Сряда - 6 час I смяна

Сряда - I смяна

Иван Ангелов - ИЦ

Петък - 7 час I смяна

Понеделник - 4 час II смяна

Вторник - 2 час II смяна

Красимира Ганчева - ФЦ/ИЦ

Понеделник - 4 час I смяна

Вторник - 2 час II смяна

Вторник - II смяна

Цветелина Велкушанова - ГИ

Понеделникж6 час I смяна

Сряда - 1 час II смяна

Вторник - II смяна

Юлия Петрова - Мат.

Вторник - 5 час I смяна

Четвъртък - 1 час II смяна

Четвъртък - 4 час I смяна

Валерия Митева - Мат.

Четвъртък  - час  I смяна

Петък - 3 час II смяна

Вторник - I смяна

Ненка Кънова - ФА

Вторник - 6 час I смяна

Четвъртък - 1 час II смяна

Петък - 11.00ч-16.45ч

Иванка Николова - БЗО

Четвъртък - 5 час I смяна

Петък - 1 час II смяна

Четвъртък

Антония Хаджийска - ХООС

Вторник - 2  час I смяна

Четвъртък - 2 час II смяна

Вторник - I смяна

Ана Джугаланова - ФВС

Сряда - 3 час I смяна

 

Понеделник - I смяна

Аница Христова - ФВС

Вторник - 5 час I смяна

Понеделник - I смяна

Васил Гърков - ФВС

 Вторник - 5 час I смяна

Сряда - II смяна

инж.Цветелина Петкова - спец.предмети

Четвъртък - I смяна 8.30ч УР

Петък - II смяна 12.30ч УР

Вторник - ЦС

инж.Нина Кавръкова - спец.предмети

Четвъртък - 1 час I смяна ЦС

Четвъртък - 1 час II смяна УР

Понеделник - I смяна

инж. Добринка Младенова - спец.предмети

Сряда - 6 час  II смяна УР

Сряда - II смяна УР

инж. Васил Давчев -    спец.предмети

Сряда - 3 час I смяна УР

Петък - 2 час II смяна ЦС

Петък - II смяна ЦС

инж. Пенка Янева -      спец.предмети

Сряда - 6 час I смяна УР

Четвъртък - 1 час II смяна УР

Четвъртък - 2 час  I смяна УР

Тодорка Груева -                Икономика/ГИ

Вторник - 5 час I смяна

Петък - 4 час II смяна  

Вторник - I смяна

инж.Надежда Йовчева -спец.предмети

Четвъртък - 5 час I смяна УР

Сряда - 2 час  II смяна ЦС

Четвъртък - 6 час I смяна УР

инж. Екатерина Димитрова - спец.предмети

Понеделник - 2 час II смяна ЦС

Понеделник - 3 час II смяна ЦС

инж.Йорданка Господинова - спец.предмети

Вторник - 7 час I смяна УР

Сряда - 7 час I смяна

Петък

инж. Мими Кратункова - спец.предмети

Четвъртък - 3 час II смяна УР

Сряда - I смяна ЦС

инж. Елена Кацарска - спец.предмети

Понеделник - 4 час I смяна ЦС

Четвъртък - 6 час  I смяна  ЦС

Вторник - II смяна УР

инж.Соня Добчева -     спец.предмети

Понеделник - 7 час I смяна

Понеделник - 2 час II смяна

Понеделник - 1 час II смяна

инж. Пепа Богоева-     спец.предмети

Сряда - 3 час I смяна ЦС

Четвъртък - 5 час I смяна ЦС

Понеделник - 6 ч I смяна ЦС

инж. Донка Геровска - спец.предмети

Петък - 4 час I смяна

Вторник - 3 час II смяна

Петък - 5 час  I смяна

инж. Никола Ваклинов - спец.предмети

Петък - 3 час  I смяна ЦС

Вторник - 5 час II смяна УР

Понеделник - 6 час I смяна УР

инж. Ивайло Иванов - спец.предмети

Сряда - 6 час I смяна УР

Понеделник - 2 час II смяна УР

Понеделник - 3 час II смяна УР

инж. Петър Петров -    спец.предмети

Понеделник - 6 час I смяна

Понеделник - 1 час II смяна

Понеделник

Марина Татарова -       педагогически съветник

понеделник – 08.00-14.00

вторник – 11.30-17.30

сряда - 8:00-14:00

четвъртък - 11:30-17:30

петък - 08:00-14:00

 

 

 

                                          ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

                                                      НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

 

                                    ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2021/2022 Г.

 

педагогически специалист

консултации

приемен ден

Десислава Желязкова - БЕЛ

сряда - 1 час II смяна

сряда - II смяна

Елена Стефанова - БЕЛ

сряда - 7 час I смяна

сряда - 1 час II смяна

вторник - 2 час II смяна

Антоанета Кръстева - БЕЛ

четвъртък - 7 час I смяна

петък - 3 час I смяна

вторник - I смяна

Борис Борисов - АЕ

сряда - 5 час I смяна

понеделник - 1 час II смяна

сряда - I смяна

Лиляна Каишева - АЕ

четвъртък - 7 час I смяна

четвъртък - I смяна

Иванка Дърмонска - АЕ

четвъртък  - 4 час I смяна

четвъртък  - 1 час II смяна

четвъртък - II смяна

Галина Георгиева - АЕ

сряда - 5 час I смяна

четвъртък - 1 час II смяна

сряда - I смяна

 

Роберта Марте - АЕ

четвъртък - 1 час II смяна

вторник - I смяна

Ева Костадинова - АЕ

четвъртък - 1 час II смяна

понеделник - I смяна

Борислава Лафчиева - БЕЛ/РЕ

четвъртък - 5 час I смяна

вторник - 2 час II смяна

вторник - 2-6 час II смяна

Галя Тоданова - НЕ

четвъртък - 6 час I смяна

четвъртък - 5 час II смяна

вторник - II смяна

Елена Попова - Мат./ИТ

понеделник - 7 час I смяна

четвъртък - 2 час II смяна

понеделник - I смяна

инж.Минка Йорданова - ИТ

сряда - 3 час II смяна

вторник - 3 час I смяна

четвъртък - 4 час II смяна

Паула Димова - ИЦ

сряда - 7 час I смяна

петък - 3 час II смяна

петък - II смяна

Иван Ангелов - ИЦ

сряда - 6 час I смяна

петък - 1 час II смяна

петък - 2 час I смяна

Красимира Ганчева -ФЦ/ИЦ

четвъртък - 6 час I смяна

сряда - 2,3 час II смяна

понеделник - I смяна

Цветелина Велкушанова - ГИ

сряда - 7 час I смяна

понеделник - I смяна

Юлия Петрова - Мат.

вторник - 7 час I смяна

понеделник - 1 час II смяна

вторник - 5 час I смяна

Валерия Митева - Мат.

сряда - 7 час I смяна

четвъртък - 3 час I смяна

вторник - I смяна

Ненка Кънова - ФА

четвъртък - 7 час I смяна

понеделник - 1 час II смяна

вторник - 1-5 час II смяна

Иванка Николова - БЗО

сряда - 7 час I смяна

вторник - 1 час II смяна

четвъртък - 4-7 час I смяна

четвъртък - 1-4 час II смяна

Антония Хаджийска - ХООС

сряда - 5 час I смяна

понеделник - 2 час II смяна

вторник - 5-7 час I смяна

вторник - 1-4 час II смяна

Ана Джугаланова - ФВС

сряда - 5 час II смяна

петък - 3 час II смяна

петък - II смяна

Аница Христова - ФВС

сряда - 3 час I смяна

вторник - 4 час II смяна

сряда - I смяна

Васил Гърков - ФВС

понеделник - 5 час I смяна

четвъртък - 4 час I смяна

понеделник - I смяна

инж.Цветелина Петкова - спец.предмети

четвъртък - 1 час II смяна УР

вторник - I смяна ЦС

инж.Нина Кавръкова - спец.предмети

понеделник - 7 час I смяна УР

понеделник - I смяна

инж. Добринка Младенова - спец.предмети

четвъртък - 6 час I смяна УР

четвъртък - I смяна  УР

инж. Васил Давчев -

спец.предмети

понеделник - 6 час I смяна УР

сряда - 7 час I смяна ЦС

вторник - I смяна УР

инж. Пенка Янева -      спец.предмети

петък - 7 час I смяна УР

петък - 1 час II смяна УР

четвъртък - 4 час II смяна ЦС

Тодорка Груева -

Икономика/ГИ

четвъртък - 4 час I смяна  

понеделник - 3 час II смяна 

понеделник - II смяна

инж.Надежда Йовчева - спец.предмети

сряда - 3 час I смяна УР

четвъртък - 1 час II смяна ЦС

четвъртък - 2 час II смяна ЦС

инж. Екатерина Димитрова - спец.предмети

сряда - 1 час II смяна ЦС

сряда - 5 час I смяна ЦС

инж.Йорданка Господинова - спец.предмети

понеделник - 7 час I смяна УР

сряда - I смяна УР

инж. Мими Кратункова - спец.предмети

петък - 2 час II смяна ЦС

петък - II смяна ЦС

инж. Елена Кацарска - спец.предмети

петък - 5 час I смяна ЦС

сряда - 4 час II смяна УР

петък - 6 час I смяна ЦС

инж.Соня Добчева -    спец.предмети

понеделник - 2 час I смяна

петък - 1 час II смяна

понеделник - 5 час I смяна

инж. Пепа Богоева

спец.предмети

вторник - 5 час I смяна ЦС

петък - 1 час II смяна ЦС

вторник - 5,6 ч I смяна ЦС

инж.Никола  Мацев -

спец.предмети

вторник - 6 час I смяна

петък - 2 час II смяна

петък - II смяна

инж. Никола Ваклинов - спец.предмети

понеделник - 6 час I смяна УР

петък - 2 час II смяна ЦС

петък - 3 ч II смяна ЦС

инж. Ивайло Иванов - спец.предмети

понеделник - 7 час I смяна ЦС

понеделник - 1 час II смяна ЦС

вторник - 5 час I смяна УР

инж. Юрий Илиев -      спец.предмети

сряда - 6 час I смяна УР

вторник - 2 час II смяна УР

сряда - 6 час I смяна УР

Марина Татарова

педагогически съветник

понеделник – 11.30-17.30

вторник – 08.00-15.00

сряда - 11:30-17:30

четвъртък - 8:00-14:00

петък - 08:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012