Електронен дневник

Учебен процес » Графици » График за консултации

                                             ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

                                                      НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

 

                                    ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2021/2022 Г.

 

педагогически специалист

консултации

приемен ден

Десислава Желязкова - БЕЛ

сряда - 1 час II смяна

сряда - II смяна

Елена Стефанова - БЕЛ

сряда - 7 час I смяна

сряда - 1 час II смяна

вторник - 2 час II смяна

Антоанета Кръстева - БЕЛ

четвъртък - 7 час I смяна

петък - 3 час I смяна

вторник - I смяна

Борис Борисов - АЕ

сряда - 5 час I смяна

понеделник - 1 час II смяна

сряда - I смяна

Лиляна Каишева - АЕ

четвъртък - 7 час I смяна

четвъртък - I смяна

Иванка Дърмонска - АЕ

четвъртък  - 4 час I смяна

четвъртък  - 1 час II смяна

четвъртък - II смяна

Галина Георгиева - АЕ

сряда - 5 час I смяна

четвъртък - 1 час II смяна

сряда - I смяна

 

Роберта Марте - АЕ

четвъртък - 1 час II смяна

вторник - I смяна

Ева Костадинова - АЕ

четвъртък - 1 час II смяна

понеделник - I смяна

Борислава Лафчиева - БЕЛ/РЕ

четвъртък - 5 час I смяна

вторник - 2 час II смяна

вторник - 2-6 час II смяна

Галя Тоданова - НЕ

четвъртък - 6 час I смяна

четвъртък - 5 час II смяна

вторник - II смяна

Елена Попова - Мат./ИТ

понеделник - 7 час I смяна

четвъртък - 2 час II смяна

понеделник - I смяна

инж.Минка Йорданова - ИТ

сряда - 3 час II смяна

вторник - 3 час I смяна

четвъртък - 4 час II смяна

Паула Димова - ИЦ

сряда - 7 час I смяна

петък - 3 час II смяна

петък - II смяна

Иван Ангелов - ИЦ

сряда - 6 час I смяна

петък - 1 час II смяна

петък - 2 час I смяна

Красимира Ганчева -ФЦ/ИЦ

четвъртък - 6 час I смяна

сряда - 2,3 час II смяна

понеделник - I смяна

Цветелина Велкушанова - ГИ

сряда - 7 час I смяна

понеделник - I смяна

Юлия Петрова - Мат.

вторник - 7 час I смяна

понеделник - 1 час II смяна

вторник - 5 час I смяна

Валерия Митева - Мат.

сряда - 7 час I смяна

четвъртък - 3 час I смяна

вторник - I смяна

Ненка Кънова - ФА

четвъртък - 7 час I смяна

понеделник - 1 час II смяна

вторник - 1-5 час II смяна

Иванка Николова - БЗО

сряда - 7 час I смяна

вторник - 1 час II смяна

четвъртък - 4-7 час I смяна

четвъртък - 1-4 час II смяна

Антония Хаджийска - ХООС

сряда - 5 час I смяна

понеделник - 2 час II смяна

вторник - 5-7 час I смяна

вторник - 1-4 час II смяна

Ана Джугаланова - ФВС

сряда - 5 час II смяна

петък - 3 час II смяна

петък - II смяна

Аница Христова - ФВС

сряда - 3 час I смяна

вторник - 4 час II смяна

сряда - I смяна

Васил Гърков - ФВС

понеделник - 5 час I смяна

четвъртък - 4 час I смяна

понеделник - I смяна

инж.Цветелина Петкова - спец.предмети

четвъртък - 1 час II смяна УР

вторник - I смяна ЦС

инж.Нина Кавръкова - спец.предмети

понеделник - 7 час I смяна УР

понеделник - I смяна

инж. Добринка Младенова - спец.предмети

четвъртък - 6 час I смяна УР

четвъртък - I смяна  УР

инж. Васил Давчев -

спец.предмети

понеделник - 6 час I смяна УР

сряда - 7 час I смяна ЦС

вторник - I смяна УР

инж. Пенка Янева -      спец.предмети

петък - 7 час I смяна УР

петък - 1 час II смяна УР

четвъртък - 4 час II смяна ЦС

Тодорка Груева -

Икономика/ГИ

четвъртък - 4 час I смяна  

понеделник - 3 час II смяна 

понеделник - II смяна

инж.Надежда Йовчева - спец.предмети

сряда - 3 час I смяна УР

четвъртък - 1 час II смяна ЦС

четвъртък - 2 час II смяна ЦС

инж. Екатерина Димитрова - спец.предмети

сряда - 1 час II смяна ЦС

сряда - 5 час I смяна ЦС

инж.Йорданка Господинова - спец.предмети

понеделник - 7 час I смяна УР

сряда - I смяна УР

инж. Мими Кратункова - спец.предмети

петък - 2 час II смяна ЦС

петък - II смяна ЦС

инж. Елена Кацарска - спец.предмети

петък - 5 час I смяна ЦС

сряда - 4 час II смяна УР

петък - 6 час I смяна ЦС

инж.Соня Добчева -    спец.предмети

понеделник - 2 час I смяна

петък - 1 час II смяна

понеделник - 5 час I смяна

инж. Пепа Богоева

спец.предмети

вторник - 5 час I смяна ЦС

петък - 1 час II смяна ЦС

вторник - 5,6 ч I смяна ЦС

инж.Никола  Мацев -

спец.предмети

вторник - 6 час I смяна

петък - 2 час II смяна

петък - II смяна

инж. Никола Ваклинов - спец.предмети

понеделник - 6 час I смяна УР

петък - 2 час II смяна ЦС

петък - 3 ч II смяна ЦС

инж. Ивайло Иванов - спец.предмети

понеделник - 7 час I смяна ЦС

понеделник - 1 час II смяна ЦС

вторник - 5 час I смяна УР

инж. Юрий Илиев -      спец.предмети

сряда - 6 час I смяна УР

вторник - 2 час II смяна УР

сряда - 6 час I смяна УР

Марина Татарова

педагогически съветник

понеделник – 11.30-17.30

вторник – 08.00-15.00

сряда - 11:30-17:30

четвъртък - 8:00-14:00

петък - 08:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012