Електронен дневник

Учебен процес » Графици » График за консултации

                                         

                                          ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

                                                      НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

 

                                    ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2022/2023 Г.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ

КОНСУЛТАЦИИ

ПРИЕМЕН ДЕН

Десислава Желязкова - БЕЛ

сряда - 12:30

четвъртък - II смяна

Елена Стефанова - БЕЛ

четвъртък - 12:30

четвъртък - II смяна

Антоанета Кръстева - БЕЛ

вторник - 12:30

вторник - II смяна

Борис Борисов - АЕ

четвъртък - 12:30

вторник - II смяна

Лиляна Каишева - АЕ

вторник - 12:40

сряда - II смяна

Иванка Дърмонска - АЕ

сряда - 12:30

сряда - II смяна

Галина Георгиева - АЕ

вторник - 12:30

вторник - II смяна

Роберта Марте - АЕ

четвъртък - 12:30

петък - II смяна

Магдалена Петрова - АЕ/НЕ

понеделник - 12:30

петък - II смяна

Борислава Лафчиева - БЕЛ/РЕ

сряда - 12:30

четвъртък - II смяна

Галя Тоданова - НЕ

понеделник - 11:30

понеделник - II смяна

Елена Попова - Мат./ИТ

сряда - 12:30

вторник - II смяна

инж. Минка Йорданова - ИТ

вторник - 12:30

понеделник - II смяна

Михаела Хусарова - БЕЛ

вторник – 12:30

петък - II смяна

Иван Ангелов - ИЦ

понеделник - 12:40

понеделник - II смяна

Красимира Ганчева - ФЦ

сряда - 12:30

сряда - II смяна

Цветелина Велкушанова - ГИ

сряда -12:30

вторник - II смяна

Юлия Петрова - Мат.

сряда -12:30

понеделник - II смяна

Румелия Рашева - Мат.

петък – 12:30

петък - II смяна

Ненка Кънова - ФА

петък - 12:30

петък - II смяна

Иванка Николова - БЗО

сряда - 12:30

сряда - II смяна

Антония Хаджийска - ХООС

сряда - 12:30

сряда - II смяна

Ана Джугаланова - ФВС

понеделник - 13:00

понеделник - II смяна

Васил Гърков - ФВС

четвъртък - 13:30

четвъртък - II смяна

Иван Иванов - ФВС

сряда -12:30

сряда - II смяна

Евгения Димитрова -ГО/ИЦ

петък - 12:30

петък - II смяна

Тодорка Груева - ГИ

понеделник - 12:50

понеделник - II смяна

инж. Цветелина Петкова -

спец. предмети

вторник - 12:30

сряда - II смяна

инж. Нина Кавръкова -

спец. предмети

сряда - 12:30

сряда - II смяна

инж. Добринка Младенова -

спец. предмети

сряда - 12:30

сряда - II смяна

инж. Васил Давчев -

спец. предмети

вторник - 12:30

вторник - II смяна

инж. Пенка Янева -

спец. предмети

понеделник -12:30

сряда - II смяна

инж. Донка Геровска -     

спец. предмети

петък -12:30

четвъртък - II смяна

инж. Надежда Йовчева -

спец. предмети

сряда - 12:30

сряда - II смяна

инж. Екатерина Димитрова -

спец. предмети

понеделник -12:00

вторник -12:00

четвъртък - II смяна

инж. Йорданка Господинова -

спец. предмети

петък -12:30

вторник - II смяна

инж. Мими   Кратункова -

спец. предмети

понеделник -12:30

петък - II смяна

инж. Елена Кацарска -

спец. предмети

четвъртък - 12:30

четвъртък - II смяна

инж. Соня Добчева  -

спец. предмети

сряда -12:40

понеделник - II смяна

инж. Пепа Богоева -

спец. Предмети

четвъртък -12:30

четвъртък - II смяна

инж. Ивайло Иванов -

спец. предмети

петък -12:30

петък - II смяна

инж. Никола Ваклинов -

спец. предмети

петък -12:30

четвъртък - II смяна

инж. Димитрина Цветкова -

спец. предмети

понеделник -12:30

петък -12:30

понеделник - II смяна

инж. Атанас Илиев -

спец. предмети

петък -12:30

 

петък - II смяна

Марина Татарова -

педагогически съветник

понеделник - петък

13:30 – 18:30


 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012