Електронен дневник

Учебен процес » Графици » График за консултации

                                         

                                          ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

                                                      НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

 

                                    ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2023/2024 Г.

                                      утвърден със заповед №РД06 - 703/15.02.2023 г.

 

Педагогически специалист

Консултации

Приемен ден

 

Марина Татарова -

педагогически съветник

Приемно време:

Понеделник 7:30 – 13:30             Четвъртък 7:30 – 13:30

Вторник 12:30 – 18:30                  Петък 12:30 – 18:30

Сряда 7:30 – 13:30

Ивана Ангелова -

социален работник

Приемно време:

Понеделник 10:00 – 18:30            Четвъртък 10:00 – 18:30

Вторник 7:30 – 16:00                     Петък 7:30 – 16:00

Сряда 10:00 – 18:30

Елена Стефанова - БЕЛ

Понеделник 11:00 – 11:40

Вторник 13:25 – 14:05

Петък 11:00 – 11:40

Мария Калоферова - БЕЛ

Сряда 11:00 – 11:40

Понеделник 13:25 – 18:00

Антоанета Кръстева - БЕЛ

Сряда 13:25 – 14:05

Четвъртък 13:25 – 18:00

Борис Борисов - АЕ

Петък 12:35 – 13:15

Петък 13:25 – 14:05

Четвъртък 7:30 – 13:15

Лиляна Каишева - АЕ

Вторник 13:25 – 14:05

Сряда 13:25 – 14:05

Надежда Игнатова - АЕ

Четвъртък 11:00 – 11:40

Вторник 13:25 – 14:05

Вторник 13:20 – 17:30

Галина Георгиева - АЕ

Петък 12:35 – 13:15

Сряда 14:00 – 18:20

Роберта Марте - АЕ

Четвъртък 11:50 – 12:30

Петък 13:25 – 14:05

Четвъртък 7:30 – 13:15

Магдалена Петрова - АЕ

Сряда 8:20 – 9:00

Петък 16:05 – 16:45

Вторник 13:25 – 18:00

Борислава Лафчиева - БЕЛ/РЕ

Сряда 13:25 – 14:05

Четвъртък 11:50 – 12:30

Сряда 7:30 – 12:30

Галя Тоданова - НЕ

Понеделник 12:35 – 13:15

Понеделник 13:25 – 14:05

Понеделник 13:25 – 18:20

Мериян Говедарова - Мат.

Четвъртък 9:10 – 9:50

Петък 13:25 – 14:05

Понеделник 11:50 – 12:30

Юлия Петрова -  Мат./ИТ

Понеделник 10:10 – 10:50

Сряда 12:35 – 13:15

Четвъртък 9:10 – 9:50

Румелия Рашева - Мат.

Понеделник 13:25 – 14:05

Четвъртък 16:55 – 17:35

Вторник 10:10 – 10:50

инж. Минка Йорданова - ИТ

Понеделник 13:25 – 14:05

Четвъртък 12:35 – 13:15

Четвъртък 13:25 – 18:00

Евгения Димитрова - ИЦ

Вторник 11:00 – 11:40

Четвъртък 13:25 – 14:05

Четвъртък 14:15 – 18:00

Иван Ангелов - ИЦ

Петък 14:15 – 14:55

Вторник 11:00 – 11:40

Понеделник 15:15 – 15:55

Красимира Ганчева - ФЦ

Понеделник 13:25 – 14:05

Вторник 11:00 – 11:50

Вторник 7:30 – 12:30

Тодорка Груева - ГИ

Вторник 12:35 – 13:15

Четвъртък 16:55 – 17:35

Вторник 13:25 – 18:00

Цветелина Велкушанова - ГИ

Сряда 12:30 – 13:30

Четвъртък 10:00 – 12:00

Ненка Кънова - ФА

Четвъртък 12:35 – 13:15

Четвъртък 13:25 – 14:05

Сряда 13:25 – 18:20

Иванка Николова - БЗО

Сряда 13:25 – 14:20

Четвъртък 11:00 – 11:40

Петък 11:50 – 16:45

Антония Хаджийска - ХООС

Понеделник  16:05 – 16:45

Четвъртък 8:20 – 9:00

Понеделник 13:25 – 18:20

Ана Джугаланова - ФВС

Петък 9:10 – 9:50

Петък 7:30 – 13:15

Васил Гърков - ФВС

Сряда 14:15 – 14:55

Сряда 14:15 – 14:55

Марта Цекова - ФВС

Сряда 11:50 – 12:30

Понеделник 13:25 – 18:20

инж. Цветелина Петкова -

спец. предмети

Четвъртък 13:30 – 18:00, УР

Понеделник 10:00 – 11:00, ЦС

инж. Нина Кавръкова -

спец. предмети

Вторник 13:30 – 14:10, УР

Понеделник 7:30 – 13:15, ЦС

инж. Петър Петров -

спец. предмети

Понеделник 9:00 – 10:00, ЦС

Понеделник 10:00 – 11:00, ЦС

инж. Добринка Младенова -

спец.предмети

Сряда 16:00 – 16:40, ЦС

Сряда 13:25 – 18:20

инж. Васил Давчев -

спец. предмети

Понеделник 11:50 – 12:30, ЦС

Понеделник 7:30 – 13:15

инж. Пенка Янева -

спец. предмети

Четвъртък 13:30 – 14:10, УР

Петък 12:00 – 12:40, УР

Петък 10:30 – 10:50, УР

инж. Иванка Петкова -

спец. предмети

Понеделник 11:50 – 12:30

Сряда 14:15 – 14:55

Четвъртък 12:35 – 13:15

инж. Надежда Йовчева -

спец. предмети

Сряда 12:35 – 13:15, ЦС

Вторник 13:25 – 14:05, ЦС

Четвъртък 13:30 – 14:10, УР

инж. Екатерина Димитрова -

спец. предмети

Четвъртък 13:30 – 14:10, УР

Четвъртък 14:30 – 15:10, УР

инж. Йорданка Господинова -

спец. предмети

Петък 16:55 – 17:35, УР

Петък 8:00 – 16:00

инж. Мими  Кратункова -

спец. предмети

Сряда 13:25 – 14:05, ЦС

Петък 7:30 – 13:15

инж. Елена Кацарска -

спец. предмети

Петък 11:00 – 11:40, ЦС

Вторник 13:25 – 14:05, УР

Петък 12:35 – 13:15, ЦС

инж. Соня Добчева -  

спец. предмети

Понеделник 12:35 – 13:15

Сряда 13:25 – 14:05

Вторник 14:15 – 14:55

инж. Пепа Богоева -

спец.предмети

Четвъртък 12:35 – 13:15

Вторник 16:00 – 17:00

инж. Никола Ваклинов -

спец. предмети

Сряда 12:00 – 12:40, УР

Петък 13:30 – 14:10, УР

Петък 9:30 – 10:10, УР

инж. Донка Геровска - 

спец. предмети

Сряда 12:35 – 13:15

Петък 14:15 – 14:55

Петък 14:15 – 14:55

инж. Димитрина Цветкова -

спец. предмети

Вторник 11:00 – 13:00, УР

Четвъртък 12:00 – 13:00, УР

инж. Атанас Илиев -

спец. предмети

Понеделник 11:50 – 12:30

Понеделник 12:35 – 13:15

инж. Тинка Димитрова -

спец. предмети

Понеделник 9:10 – 9:50

Петък 13:25 – 14:05

Сряда 13:25 – 14:05

инж. Анастас Кузманов -

спец. предмети

Сряда 12:40 – 13:20, УР

Четвъртък 15:20 – 16:00, УР

Петък 12:40 – 13:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012