Електронен дневник

Учебен процес » Графици » График за консултации

                                         

                                          ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

                                                      НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

 

                                    ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2022/2023 Г.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ

КОНСУЛТАЦИИ

(12:30 – 13:30)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Антоанета Кръстева - БЕЛ

вторник

понеделник

Десислава Желязкова - БЕЛ

сряда

вторник - 17:50 – 16:20

Елена Стефанова - БЕЛ

четвъртък

вторник - 16:10 – 16:50

Борислава Лафчиева - БЕЛ/РЕ

сряда

сряда

Галя Тоданова - НЕ

петък

сряда - 13:30 – 14:10

Борис Борисов - АЕ

сряда

четвъртък

Лиляна Каишева - АЕ

сряда

понеделник

Галина Георгиева - АЕ

четвъртък

сряда - 15:20 – 16:00

Иванка Дърмонска - АЕ

сряда

сряда

Роберта Марте - АЕ

вторник

сряда - 15:20 – 16:00

Магдалена Петрова - АЕ/НЕ

вторник

понеделник - 16:10 – 17:40

Иван Ангелов - ИЦ

петък

петък - 15:20 – 16:00

Евгения Димитрова - ИЦ

сряда

сряда - 15:20 – 16:00

Красимира Ганчева - ФЦ/ИЦ

сряда

сряда

Цветелина Велкушанова - ГИ

вторник

четвъртък

Тодорка Груева - ГИ

вторник

вторник - 17:00 – 17:40

Румелия Рашева - Мат.

петък

понеделник - 14:20 – 15:00

Ненка Кънова - ФА

понеделник

вторник - 17:00 – 17:40

Антония Хаджийска - ХООС

понеделник

сряда  - 17:00 – 17:40

Иванка Николова - БЗО

четвъртък

четвъртък - 17:00 – 17:40

Елена Попова - Мат/ИТ

сряда

понеделник - 17:45 – 18:25

инж. Минка Йорданова - ИТ

сряда

сряда - 17:00 – 17:40

Юлия Петрова - Мат.

сряда

сряда - 16:10 – 16:50

Ана Джугаланова - ФВС

сряда

сряда

Васил Гърков - ФВС

понеделник

понеделник

инж. Цветелина Петкова - спец.предмети

вторник

сряда - 14:00 – 16:00

инж. Йорданка Господинова - спец.предмети

понеделник

вторник

понеделник

вторник

инж. Нина Кавръкова - спец.предмети

четвъртък

четвъртък - 16:10 – 16:50

инж. Добринка Младенова - спец.предмети

сряда

сряда - 16:10 – 16:50

инж. Васил Давчев -      спец.предмети

понеделник - 12:40 – 13:20

понеделник - от 13:20

инж. Мими Кратункова - спец.предмети

понеделник

петък

инж. Соня Добчева -    спец.предмети

вторник

вторник - 15:20 – 16:00

инж. Надежда Йовчева - спец.предмети

вторник - 12:45 – 13:25

вторник - 17:00 17:40

инж. Екатерина Димитрова - спец.предмети

понеделник

вторник

четвъртък - 18:30 – 19:10

инж. Пенка Янева -      спец.предмети

четвъртък

вторник - 16:10 – 16:50

инж. Донка Геровска - спец.предмети

вторник

четвъртък - 12:30 – 13;30

инж. Никола Ваклинов - спец.предмети

петък

понеделник - 17:00 – 17:40

инж. Ивайло Иванов - спец.предмети

сряда

петък - 14:20 –15:00

инж. Пепа Богоева -    спец.предмети

петък

понеделник - 15:00 – 16:00

                     17:45 – 18:45

инж. Елена Кацарска - спец.предмети

четвъртък

понеделник - 17:00 – 17:40

инж. Атанас Илиев -    спец.предмети

вторник

вторник - 14:20 – 15:00

инж. Димитрина Цветкова - спец.предмети

понеделник

петък

Марина Татарова -      педагогически съветник

понеделник – петък

13:30 – 19:00

 

                            

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012