Електронен дневник

Учебен процес » Графици » График за консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2020/2021 Г.

 

педагогически специалист

консултации

приемен ден

Гергана Георгиева

директор

 

понеделник

8:30 - 12:00

14:30 - 16:00  

Десислава Желязкова - БЕЛ

понеделник - 3 час II см

вторник - 7 час I см

вторник - I см

Елена Стефанова - БЕЛ

петък - 7 час I см ; 1 ч II см 

вторник - II см

Антоанета Кръстева - БЕЛ

понеделник - 6 час I см

четвъртък - I см

Борис Борисов - АЕ

четвъртък - 7 час I см

четвъртък - II см   

Лиляна Каишева - АЕ

понеделник - 1 час II см

вторник - I см

Иванка Дърмонска - АЕ

сряда - 6 час I см

четвъртък - 1 час II см

четвъртък - II см

Галина Георгиева - АЕ

сряда - 2 час IIсм

сряда - II см

Роберта Марте - АЕ

сряда - 7 час I см

петък - 4 час I см

вторник - I см

Ева Костадинова - АЕ

четвъртък - 2 час II см

петък - 4 час  I см

понеделник - I см

Борислава Лафчиева - БЕЛ/РЕ

вторник - 3 час II см;

четвъртък - 3 час I см

петък - 7:30 - 12:30

Галя Тоданова - НЕ

вторник - 5 час I см

четвъртък - 1 час II см

сряда - 1час - II см

Елена Попова - Мат./ИТ

понеделник - 7 час I см

понеделник - II см

инж.Минка Йорданова - ИТ

четвъртък - 2 час  I см

четвъртък - 2 час  II см

понеделник - 5 час II см

Паула  Димова - ИЦ

сряда - 5 и 6 час Iсм

четвъртък - II см

Иван Ангелов - ИЦ

сряда -  2 час I см

четвъртък - 3 час I Iсм

четвъртък - 4 час IIсм

Красимира Ганчева - ФЦ/ИЦ

понеделник - 4 час I см;

сряда - 3 час IIсм

понеделник - I см

Цветелина Велкушанова - ГИ

вторник - 6 час I см

сряда - 1 час II см

сряда - II см

Юлия Петрова - Мат.

вторник - 1 час II см;

петък - 6 час  I см

вторник - 7 час I см

Валерия Митева - Мат.

петък - 6 час I см

петък - 3 час  I см

петък - I см

Ненка Кънова - ФА

вторник - 2 час IIсм

сряда - 5 час I см  

вторник

Иванка Николова - БЗО

понеделник - 2 час II см

вторник  - 5 час I см

петък

Антония Хаджийска - ХООС

понеделник - 3 час I см 

сряда - IIсм 

Ана Джугаланова - ФВС

вторник - 1 час II см

вторник - II см

Аница Христова - ФВС

петък - 2 час I см

петък - 8:00-13:15 ч

Марта Цекова - ФВС

сряда - 4 час I см

петък - II см

инж.Цветелина Петкова - спец.предмети

понеделник - 5час I см УР

сряда - I см

инж.Нина Кавръкова - спец.предмети

петък - 5 час I см - ЦС 

петък - I см

инж. Добринка Младенова - спец.предмети

вторник - 1 час II см  УР

понеделник - I см УР

инж. Васил Давчев - спец.предмети

вторник - 3 час  II см ЦС

четвъртък  - 3 час  I см УР

петък - II см

инж. Пенка Янева -

спец.предмети

сряда - 7 час I см ; 1ч II см    УР

понеделник - 1 час II см ЦС

Тодорка Груева -Икономика/ГИ

понеделник - 4 час  I см

сряда - 1 час II см УР

понеделник - Iсм

инж.Надежда Йовчева -

спец.предмети

понеделник - 1 час II см ЦС

сряда - 4 час I см УР

сряда - 4 час Iсм ЦС

 

инж. Екатерина Димитрова - спец.предмети

сряда - 3 час  I см УР

четвъртък - 7 час I см; 1 час IIсм ЦС

понеделник - 4 час II см ЦС

инж.Йорданка Господинова - спец.предмети

сряда - 2 час II см УР

сряда - 11:00 – 14:00

инж. Мими   Кратункова - спец.предмети

четвъртък  - 1 час  II см ЦС

петък - 5 час  I см ЦС

сряда -  II см ЦС

инж. Димитрина Цветкова - спец.предмети

понеделник  - 2,3 час II см - ЦС

сряда – 5,6 час I см - ЦС

вторник - 1 час II см

инж.Соня Добчева - спец.предмети

вторник - 2 час II см

четвъртък - 5 час I см

сряда - 3 час I см

инж.НиколайЛозенов - спец.предмети

понеделник - 4 час II см ЦС

четвъртък - 3 час   I см ЦС

четвъртък - 1 час II см

инж. Юрий Илиев - спец.предмети

вторник - 4,5,6 час I см ЦС

понеделник

12:30 - 13:30  УР

Марина Татарова -

педагогически съветник

понеделник - 8:00-14:00

вторник - 10:30-17:30

сряда - 11:30-17:30

четвъртък - 8:00-14:00

петък - 9:00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012