Електронен дневник

Учебен процес » Графици » График за консултации

                                         

                                          ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

                                                      НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

 

                                    ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2023/2024 Г.

                                      утвърден със заповед №РД06 - 19/19.09.2023 г.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ

КОНСУЛТАЦИИ

ПРИЕМЕН ДЕН

Десислава Желязкова - БЕЛ

Петък 12:35 – 13:15

Петък 13:25 – 18:20

Елена Стефанова - БЕЛ

Понеделник 13:25 – 14:05

Петък 12:35 – 13:15

Петък 9:10 – 9:50

Михаела Хусарова - БЕЛ

Понеделник 11:50 – 12:30

Сряда 13:25 – 14:05

Сряда 7:30 – 13:15

Антоанета Кръстева - БЕЛ

Сряда 11:00 – 11:40

Четвъртък 14:15 – 14:55

Вторник 7:30 – 13:15

Борис Борисов - АЕ

Вторник 13:25 – 14:05

Петък 11:50 – 12:30

Петък 13:25 – 18:20

Лиляна Каишева - АЕ

Понеделник 13:25 – 14:05

Сряда 12:35 – 13:15

Понеделник 13:25 – 14:05

Иванка Дърмонска - АЕ

Понеделник 13:25 – 14:05

Сряда 17:40 – 18:20

Сряда 7:30 – 13:15

Галина Георгиева - АЕ

Вторник 12:35 – 13:15

Понеделник 7:30 – 13:15

Роберта Марте - АЕ

Понеделник 14:15 – 14:55 ЦС

Четвъртък 11:50 – 12:30

Понеделник 13:25 – 18:20

Магдалена Петрова - АЕ

Понеделник 13:25 – 14:05

Четвъртък 10:10 – 10:50

Понеделник 13:25 – 18:20

Борислава Лафчиева - БЕЛ/РЕ

Вторник 14:15 – 14:55

Четвъртък 11:50 – 12:30

Сряда 13:30 - 17:30

Галя Тоданова - НЕ

Сряда 12:35 – 13:15

Вторник 13:25 – 14:05

Сряда 7:30 – 13:15

Елена Попова - Мат./ИТ

Четвъртък 7:30 - 8:10

Петък 13:25 – 14:05

Петък 11:50 – 12:30

Юлия Петрова - Мат./ИТ

Вторник 12:35 – 13:15

Петък 13:25 – 14:05

Вторник 11:00 – 11:40

Румелия Рашева - Мат.

Сряда 16:55 – 17:35

Четвъртък 9:10 – 9:50

Вторник 10:10 – 10:50

инж. Минка Йорданова - ИТ

Четвъртък 14:15 – 14:50

Четвъртък 12:35 – 13:15

Вторник 11:50 – 12:30

Евгения Димитрова - ИЦ

Вторник 10:10 – 10:50

Сряда 14:15 – 14:55

Сряда 13:25 – 18:20

Иван Ангелов - ИЦ

Понеделник 16:55 – 17:35

Понеделник 7:30 – 13:15

Красимира Ганчева - ФЦ

Четвъртък 11:00 – 11:40

Петък 13:25 – 14:05

Четвъртък 7:30 – 13:15

Тодорка Груева - ГИ

Понеделник 11:00 – 11:40

Петък 14:15 – 14:55

Понеделник 7:30 – 13:15

Цветелина Велкушанова - ГИ

Вторник 13:00 – 14:00

Понеделник 13:00 – 14:00

Ненка Кънова - ФА

Вторник 12:35 – 13:15

Вторник 13:25 – 14:05

Четвъртък 7:30 – 13:15

 

Иванка Николова - БЗО

Понеделник 11:50 – 12:30

Вторник 14:15 – 14:55

Вторник 13:25 – 18:20

Антония Хаджийска - ХООС

Четвъртък 14:15 – 14:55

Петък 11:00 – 11:40

Понеделник 7:30 – 13:15

Ана Джугаланова - ФВС

Четвъртък 8:20 – 9:00

Четвъртък 7:30 – 13:15

Васил Гърков - ФВС

Вторник 10:10 – 10:50

Вторник 7:30 – 13:15

Марта Цекова - ФВС

Сряда 11:00 – 11:40

Понеделник 7:30 – 13:15

инж. Цветелина Петкова -

спец. предмети

Петък 10:00 – 11:00 УР

Сряда 10:00 – 12:00 УР

инж. Нина Кавръкова -

спец. предмети

Понеделник 13:25 – 14:05 УР

Четвъртък 7:30 – 13: 15 УР

инж. Петър Петров -

спец. предмети

Сряда 11:00 – 11:40

Четвъртък 11:00 – 11:40

инж. Добринка Младенова -

спец.предмети

Четвъртък 9:10 – 9:50 УР

Понеделник 7:30 – 13:15 УР

инж. Васил Давчев -

спец. предмети

Вторник 10:10 – 10:50 ЦС

Четвъртък 7:30 – 13:15 УР

инж. Пенка Янева -

спец. предмети

Вторник 11:00 – 11:40  УР

Сряда 14:15 – 14:55 УР

Сряда 11:10 – 11:40

инж. Иванка Петкова -

спец. предмети

Вторник 11:00 – 11:40

Четвъртък 15:15 – 15:55

Понеделник 13:25 – 14:05

инж. Надежда Йовчева -

спец. предмети

Четвъртък 11:50 – 12:30 УР

Петък 13:25 – 14:05 УР

Петък 16:05 – 16:45 УР

инж. Екатерина Димитрова -

спец. предмети

Понеделник 16:55 – 17:35 УР

Понеделник 17:40 – 18:20 УР

Понеделник 17:40 – 18:20 УР

инж. Йорданка Господинова -

спец. предмети

Сряда 16:05 – 16:45 ЦС

Четвъртък 14:15 – 14:55 УР

Сряда 13:25 – 18:20 ЦС

инж. Мими  Кратункова -

спец. предмети

Понеделник 12:35 – 13:15 ЦС

Петък 7:30 – 13:15 УР

инж. Елена Кацарска -

спец. предмети

Вторник 11:00 – 11:40 УР

Вторник 13:25 – 14:05 УР

Понеделник 10:10 – 10:50 ЦС

инж. Соня Добчева -  

спец. предмети

Понеделник 12:35 – 13:15

Четвъртък 14:15 – 14:55

Вторник 11:50 – 12:30

инж. Пепа Богоева 

спец.предмети

Понеделник 13:25 – 14:05 ЦС

Вторник 11:50 – 12:30 ЦС

Четвъртък 16:05 – 16:45 ЦС

инж. Никола Ваклинов -

спец. предмети

Вторник 15:15 – 15:55 УР

Сряда 10:10 – 10:50 УР

Сряда 11:00 – 11:40 УР

инж. Донка Геровска 

спец. предмети

Сряда 12:35 – 13:15 ЦС

Петък 16:55 – 17:35 УР

Четвъртък 14:15 – 14:55

инж. Димитрина Цветкова 

спец. предмети

Вторник 11:00 - 11:40 УР

Четвъртък 12:35 – 13:15 УР

Понеделник 12:35 – 13:15 УР

инж. Атанас Илиев 

спец. предмети

Вторник 11:00 – 11:40

Сряда 14:15 – 14:55

Четвъртък 13:25 – 14:05

инж. Кирил Шипков 

спец. предмети

Сряда 14:15 – 14:55 УР

Четвъртък 7:30 – 8:10 УР

Вторник 13:25 – 18:20 УР

Марина Татарова -

педагогически съветник

Понеделник     12:30 – 18:30        

Вторник           12:30 – 18:30               

Сряда              07:30 – 13:30

Четвъртък       12:30 – 18:30

Петък              07:30 – 13:30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012