Електронен дневник

За нас » Ръководство и учители

РЪКОВОДСТВО

Гергана Георгиева - Директор

Цветелина Велкушанова - заместник-директор по учебна дейност

инж. Цветелина Петкова - заместник-директор по учебно-производствена дейност

Диана Кесова - заместник-директор по административно-стопанска дейност

                           

                                          ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ДРУГИ ФУНКЦИИ

Марина Татарова – педагогически съветник

инж. Петър Петров - ръководител на направление ИКТ

 

 

ХУМАНИТАРНИ ДИСЦИПЛИНИ

Гергана Георгиева

Антоанета Кръстева

Десислава Желязкова

Елена Стефанова

Борислава Лафчиева

Галя Тоданова

Борис Борисов

Лиляна Каишева

Галина Георгиева

Иванка Дърмонска

Светлозара Дойкин

Роберта Марте

Иван Ангелов

Паула Димова

Красимира Ганчева

Марина Татарова

Цветелина Велкушанова

Тодорка Груева

Ана Джугаланова

Аница Христова

Васил Гърков

Дора Иванова

 

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Валерия Митева

Ненка Кънова

Иванка Николова

Елена Попова

инж. Минка Йорданова

Юлия Петрова

Антония Хаджийска

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

инж. Цветелина Петкова

инж. Йорданка Господинова

инж. Нина Кавръкова

инж. Добринка Младенова

инж. Васил Давчев

инж. Мими Кратункова

инж. Соня Добчева

инж. Екатерина Димитрова

инж. Димитрина Цветкова

инж. Петър Петров

инж. Надежда Йовчева

инж. Пенка Янева

инж. Донка Геровска

инж. Никола Ваклинов

инж. Ивайло Иванов

инж. Пепа Богоева

инж. Елена Кацарска

 

 

Х А Р Т А   Н А     У Ч И Т Е Л Я

 

 

НЕКА ДЕЦАТА НЕ ПОЛУЧАВАТ НЕСПРАВЕДЛИВИ УПРЕЦИ,

ЗА ДА НЕ СЕ УЧАТ ДА ПРЕЗИРАТ

 

НЕКА КЪМ ДЕЦАТА НЕ СЕ ОТНАСЯМЕ С ПРИСМЕХ,

ЗА ДА НЕ ГИ УЧИМ ДА СЕ СРАМУВАТ

 

НЕКА ДЕЦАТА ПОЛУЧАВАТ ОДОБРЕНИЕ,

ЗА ДА СЕ НАУЧАТ ДА ХАРЕСВАТ СЕБЕ СИ

 

НЕКА ДЕЦАТА ЖИВЕЯТ СРЕД ЧЕСТНОСТ И ПОЧТЕНОСТ,

ЗА ДА НАУЧАТ КАКВО Е ИСТИНА И СПРАВЕДЛИВОСТ

 

НЕКА ВДЪХНЕМ НА ДЕЦАТА КУРАЖ,

 ЗА ДА СЕ НАУЧАТ ДА БЪДАТ УВЕРЕНИ

 

НЕКА ДЕЦАТА ДА ПОЛУЧАТ ПРИЗНАНИЕ,

ЗА ДА СЕ НАУЧАТ ДА СЛЕДВАТ ЦЕЛИТЕ СИ

 

НЕКА ДЕЦАТА ОПОЗНАЯТ ПРИЯТЕЛСТВОТО,

ЗА ДА НАУЧАТ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ХУБАВО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ

 

НЕКА ДЕЦАТА ЖИВЕЯТ В СПОКОЙСТВИЕ,

ЗА ДА ПОСТИГНАТ ЗНАНИЕ И ПРОСВЕТЛЕНИЕ

 

 

 

                            ВИЕ СТЕ НАШИТЕ ДЕЦА

                                                                                       

                                         ГОВОРЕТЕ С НАС!!!

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012