Електронен дневник

Държавни зрелостни изпити

 

Държавни зрелостни изпити през уч. 2021/2022 г.
Сесия Задължителни  Допълнителен ДЗИ (по желание) Подаване на заявления Обявяване на резултати
ДЗИ - БЕЛ Втори- ДИППК
май-юни 18.05.2022 г. 20.05.2022 г. 26.05-03.06.2022г. от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г. до 08.06.2022 г.
август-септември 25.08.2022 г. 26.08.2022 г. 29.08.-02.09.2022г. от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г. до 08.09.2022 г.

 

ВНИМАНИЕ !!!  

На ДЗИ - БЕЛ задължително се използва химикалка, която пише с ЧЕРЕН ЦВЯТ!!!

На ДИ за придобиване на професионална квалификация се използва химикалка, която пише със СИН ЦВЯТ!!!

Професионална гимназия по битова техника © 2012