Електронен дневник

Държавни зрелостни изпити

 

Държавни зрелостни изпити през уч. 2022/2023 г.
Сесия Задължителни  Допълнителен ДЗИ (по желание) Подаване на заявления Обявяване на резултати
ДЗИ - БЕЛ Втори- ДИППК
май-юни 19.05.2023 г. 23.05.2023 г. 26.05-31.05.2023г. от 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г. до 09.06.2023 г.
август-септември 24.08.2023 г. 25.08.2023 г. 28.08.-01.09.2023г. от 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г. до 08.09.2023 г.

 

ВНИМАНИЕ !!!  

На ДЗИ - БЕЛ задължително се използва химикалка, която пише с ЧЕРЕН ЦВЯТ!!!

На ДИ за придобиване на професионална квалификация се използва химикалка, която пише със СИН ЦВЯТ!!!

Професионална гимназия по битова техника © 2012