Електронен дневник

Държавни зрелостни изпити

 

Държавни зрелостни изпити през уч. 2020/2021 г.
Сесия Задължителни ДЗИ Допълнителен ДЗИ (по желание) Подаване на заявления Обявяване на резултати
БЕЛ втори
май-юни 19.05.2021 г. 21.05.2021 г. 26-31.05.2021 г. от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. до 07.06.2021 г.
август-септември 26.08.2021 г. 27.08.2021 г. 30.08.-02.09.2021г. от 01.07.2021 г. до 16.07.2021 г. до 08.09.2021 г.

 

ВНИМАНИЕ !!!  

На ДЗИ  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗПОЛЗВА ХИМИКАЛКА, КОЯТО ПИШЕ С ЧЕРЕН ЦВЯТ!!!

Професионална гимназия по битова техника © 2012