Електронен дневник

Партньори

Специалност: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” , гр.Пловдив http://migengineering.bg
„ЕЛФОР” ЕООД – гр. Пловдив http://www.elfor.bg
„ФИЛКАБ” http://www.filkab.com
“ИНТЕРКОМПЛЕКС” Ltd http://www.intercomplex.bg/
„ИЛИАНА КОМЕРС” ЕООД – гр.Пловдив http://www.ilianakomers.com
Специалност: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
„Номад Електроникс“
PC Life https://www.pclife.bg/
Номад Електроникс https://9275-bg.all.biz/info-about
„Сити Компютърс“
„СБС технология“
„Импакто“
„Лаптоп“
Специалност: ОПТИЧEСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
"Виваком България" ЕАД
Нино-Р-27 http://net.belozem.com
Специалност: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА
„БОМИАН ЛИФТ” – ЕООД, гр.Пловдив http://www.bomianlift.com/
СД ”ФИЛЦБОР – Костадинов и сие”, гр.Пловдив
„ПРОЛИФТ” – ООД, гр.Пловдив
ЕТ ”Васко”, гр. Пловдив
„ИНТЕРЛИФТ ДИМОВ” – ЕООД, гр.Пловдив
ВЕРТ Транс – ООД /Арегато/,гр.Пловдив
"ВАЛМИС" ООД
"ЛИФТИНС" ЕООД
ЕТ "АСМ – Зорница"
"БГ Лифт" ООД
Специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Автобусни превози - Пловдив ЕООД http://avtobusniprevozi.bg/
Копи Сервиз България
Професионална гимназия по битова техника © 2012