Електронен дневник

Прием » Свободни места за ученици

 

Kлас

Паралелка

Описание

Брой места

12

а

професия: Техник на компютърни системи,

специалност: Компютърни мрежи, с разширено изучаване на Английски език

6

12

б

Професия: Електротехник,

Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника,   с разширено изучаване на Английски език

2

12

б

професия: Електротехник,

специалност: Електрически инсталации, с разширено изучаване на Английски език

2

11

д

професия: Техник по комуникационни системи

специалност: Оптически комуникационни системи, с разширено изучаване на Английски език

7

10

б

професия: Електротехник

специалност: Електрически инсталации, с раширено изучаване на Английски език

3

11

а

професия: Техник на компютърни системи

специалност: Компютърни мрежи, с разширено изучаване на Английски език

2

8

a

професия: Техник на компютърни системи

специалност: Компютърни мрежи, с разширено изучаване на Английски език

1

9

г

професия: Електротехник

специалност: Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на Английски език

1

11

г

професия: Електротехник

специалност: Ел. обзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на Английски език

11

11

б

професия: Електротехник

специалност: Електрически инсталации, с разширено изучаване на Английски език

1

12

в

професия: Техник на компютърни системи

специалност Компютърна техника и технологии, с разширено изучаване на Английски език

5

9

в

професия: Техник на компютърни системи

специалност : Компютърна техника и технологии, с разширено изучаване на АЕ

1

10

г

професия: Електротехник

специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на Английски език

4

8 г

професия: Електротехник

специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на Английски език

2
9 д

професия: Техник по комуникационни системи

специалност: Оптически комуникационни системи, с разширено изучаване на Английски език

1
       
       
       
       

 

Необходими документи за кандидатстване
Професионална гимназия по битова техника © 2012