Електронен дневник

Прием » Свободни места за ученици

 

Kлас

Паралелка

Описание

Брой места

10 в

професия: Техник на компютърни системи

специалност: Компютърна техника и технологии, с разширено изучаване на Английски език

2
10 б

професия: Електротехник,

специалност: Електрически инсталации, с разширено изучаване на Английски език

1
10 д

професия: Техник на компютърни системи

специалност: Компютърна техника и технологии, с разширено изучаване на Английски език

2
10 д

професия: Техник по комуникационни системи

специалност: Оптически комуникационни системи, с разширено изучаване на Английски език
1
11 б

професия: Електротехник,

специалност: Електрически инсталации, с разширено изучаване на Английски език
3
11 г

професия: Електротехник

специалност: Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на Английски език
5

12

а

професия: Техник на компютърни системи,

специалност: Компютърни мрежи, с разширено изучаване на Английски език

2

12

б

професия: Електротехник,

специалност: Електрически инсталации, с разширено изучаване на Английски език

1

12

д

професия: Техник по комуникационни системи

специалност: Оптически комуникационни системи, с разширено изучаване на Английски език

7

        9 а

професия Техник на компютърни системи,

специалност Компютърни мрежи, с разширено изучаване на английски език

2
           
9 г

професия: Електротехник

специалност: Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на Английски език.

5
9 д

2 места -професия: Техник по комуникационни системи, специалност: Оптически комуникационни системи, с разширено изучаване на Английски език

1 място -професия: Техник на компютърни системи, специалност: Компютърни мрежи, с разширено изучаване на Английски език

3

9

б

професия: Електротехник

специалност: Електрически инсталации, с разширено изучаване на Английски език.

3
10 г специалност: Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на английски език 1

 

Необходими документи за кандидатстване
Професионална гимназия по битова техника © 2012