Електронен дневник

Прием » Свободни места за ученици

 

Kлас

Паралелка

Описание

Брой места

12

а

Прием след завършен 7-ми клас:

професия: Техник на компютърни системи,

специалност: Компютърни мрежи, с разширено изучаване на Английски език

3

12

б

Прием след завършен 7-ми клас:

Професия: Електротехник,

Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника,   с разширено изучаване на Английски език

3

12

б

Прием след завършен 7-ми клас:

професия: Електротехник,

специалност: Електрически инсталации, с разширено изучаване на Английски език

3

12

г

Прием след завършено основно образование (8 клас):

професия: Електротехник

специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

8

12

г

Прием след завършено основно образование (8 клас):

професия: Електротехник

специалност: Електрически инсталации

2

12

в

Прием след завършен седми клас:

професия: Техник на комуникационни системи

специалност: Оптически комуникационни системи, с разширено изучаване на Английски език

3

11

a

професия: Техник на компютърни системи

специалност: Компютърни мрежи, с разширено изучаване на Английски език

5

11

б

професия: Електротехник

специалност: Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на Английски език

1

10

б

професия: Електротехник

специалност: Електрически инсталации, с разширено изучаване на Английски език

2

10

д

професия: Техник на комуникационни системи

специалност: Оптически комуникационни системи, с разширено изучаване на Английски език

8

10

г

професия: Електротехник

специалност Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на Английски език

9

9

а

професия: Техник на компютърни системи

специалност : Компютърни мрежи, разширено изучаване на АЕ, с разширено изучаване на Английски език

4

9

г

професия: Електротехник

специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, с разширено изучаване на Английски език

5

 

Необходими документи за кандидатстване
Професионална гимназия по битова техника © 2012