Електронен дневник

Прием » Свободни места за ученици

 

Kлас

Паралелка

Описание

Брой места

9 б

професия: Електротехник, специалност: Електрически инсталации

с разширено изучаване на английски език

3

9

в

 професия: Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии

с разширено изучаване на английски език

1

9 г

професия: Електротехник, специалност: Електрообзавеждане на подемна  и асансьорна техника

с разширено изучаване на английски език

1
10 б

професия: Електротехник, специалност: Електрически инсталации

с разширено изучаване на английски език

4
10 г

професия: Електротехник, специалност: Електрообзавеждане на подемна  и асансьорна техника

с разширено изучаване на английски език

5
10 д

професия: Техник на комуникационни системи, специалност: Оптически комуникационни системи

с разширено изучаване на английски език

1
11 б

професия: Електротехник, специалност: Електрически инсталации

с разширено изучаване на английски език

1
11 в

рофесия: Техник на компютърни системи, специалност: Компютърна техника и технологии

с разширено изучаване на английски език

4

11

г

професия: Електротехник, специалност: Електрически инсталации

с разширено изучаване на английски взик

3

11

д

рофесия: Техник на компютърни системи, специалност: Компютърна техника и технологии

с разширено изучаване на английски език

3

12

б

професия: Електротехник, специалност: Електрически инсталации

с разширено изучаване на английски език

4

12

г

професия: Електротехник, специалност: Електрообзавеждане на подемна  и асансьорна техника

с разширено изучаване на английски език

6
       

 

Необходими документи за кандидатстване
Професионална гимназия по битова техника © 2012