Електронен дневник

За нас » Училищно настоятелство

 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Училищното настоятелство при ПГБТ е създадено през 1997 г и е регистрирано по ЗЮЛНЦ с решение на Пловдивския Окръжен Съд №1952 23.03.2005 г.

 

Създадено е на обществени начала и в него са включени представители на обществеността на родители на учениците и училищните власти.

 

Целта на настоятелството е да подпомага най-вече учебния процес, както и за подобряване на материално-техническата база на училището и финансовата дейност .

 

То спонсорира всички училищни мероприятия и ежегодно за Kоледа и края на учебната година подпомага финансово във вид на еднократна помощ ученици със затруднено материално състояние .

 

Средствата на настоятелството се придобиват от външни спонсори и родители на учениците.

 

 

 

Председател на училищното настоятелство е

МАРИЯ АНДОНОВА.

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012