Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Поправителна сесия

 

ГРАФИК -  поправителна сесия за XII клас, дневна форма на обучение - минали години, сесия м.май,  уч.2023/2024г.

 

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата, час, място на провеждане

1

Български език и литература ООП 

14.05.2024г.    08.00    каб.15

2

Управление на асансьори и подемници СПП 

14.05.2024г.    13.30    каб. 10

3

Управление на асансьори и подемници РПП

15.05.2024г.    08.00    каб. 12

4

Чужд език по професията –АЕ ОПП

15.05.2024г.    08.00    каб. 12

5

Монтаж ,експлоатация и ремонт на асансьори и подемници СПП

15.05.2024г.    13.30    каб. 12

6

Промишлени инсталации СПП  

15.05.2024г.    13.30    каб. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК  - за провеждане изпит за определяне на срочна оценка за II  учебен срок за XII клас,

дневна форма на обучение,  сесия м.май,  уч.2022/2023г.

 

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата, час, място на провеждане

1

Чужд език по професията –Английски език ОПП 

18.05.2023г.    08.00   каб.201

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012