Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Поправителна сесия

 

ГРАФИК -  поправителна сесия за XII клас, дневна форма на обучение, сесия м.май,  уч.2022/2023г.

 

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата, час, място на провеждане

1

Български език и литература ООП 

17.05.2023г.    08.00  каб.123/125

2

Управление на асансьори и подемници СПП 

17.05.2023г.    13.00   каб. 201

3

Глобални мрежи СПП

17.05.2023г.    13.00   каб. 201

4

Чужд език по професията –АЕ ОПП

18.05.2023г.    08.00   каб. 201

5

Управление на асансьори и подемници РПП

18.05.2023г.    08.00   каб. 201

6

Монтаж ,експлоатация и ремонт на асансьори и подемници СПП

22.05.2023г.    08.00   каб. 201

7

УП: Лабораторна по специалността 

22.05.2023г.    13.30   каб. 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК  - за провеждане изпит за определяне на срочна оценка за II  учебен срок за XII клас,

дневна форма на обучение,  сесия м.май,  уч.2022/2023г.

 

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата, час, място на провеждане

1

Чужд език по професията –Английски език ОПП 

18.05.2023г.    08.00   каб.201

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012