Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Поправителна сесия

ГРАФИК -  поправителна сесия, дневна форма на обучение, сесия м.юли,  уч.2023/2024г.

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата, час, място на провеждане

1

Управление на асансьори и подемници СПП

12 клас

01.07.2024г.    13.30    каб.5

2

Чужд език по професията – АЕ Об.ПП

12клас

01.07.2024г.    13.30    каб.5

3

Производствена практика

12 клас

02.07.2024г.    13.30     УР 8

4

Глобални мрежи СПП

12 клас

02.07.2024г.    13.30     каб.5

5

Изграждане и диагностика на компютърни мрежи СПП

12 клас

03.07.2024г.    13.30     каб.5

6

Монтаж,експлоатация и ремонт на асансьори и подемници СПП

12 клас

03.07.2024г.    13.30     каб.5

7

УП: Електротехника и градивни елементи Отр.ПП

10 клас

03.07.2024г.    13.30     лаб.4

8

Български език и литература ООП

12 клас

04.07.2024г.    13.30     каб.5

9

УП: Оптоелектронни прибори и устройства СПП

11 клас

04.07.2024г.    13.30     лаб.4

10

РПП Въведение в електротехниката

8 клас

05.07.2024г.    13.30     каб.5

11

Комплексна практика по специалността СПП

11 клас

05.07.2024г.     13.30    лаб.4

12

РПП Компютърни системи

11 клас

05.07.2024г.     13.30    каб.5

13

РПП Градивни елементи в електрониката

9 клас

05.07.2024г.     13.30    каб.5

 

14

Математика ООП

8 клас

08.07.2024г.     13.30    каб.5

15

УП: Преносни линии СПП

11 клас

08.07.2024г.     13.30    лаб.4

16

Програмиране СПП

11 клас

08.07.2024г.     13.30    каб.5

17

Компютърни архитектури СПП

11 клас

09.07.2024г.     13.30    каб.5

18

Български език и литература ООП

11 клас

09.07.2024г.     13.30    каб.5

19

Мрежови протоколи и технологии СПП

11 клас

10.07.2024г.    13.30     каб.5

20

Компютърни мрежи СПП

11 клас

10.07.2024г.    13.30     каб.5

 

21

Операционни системи СПП

11 клас

11.07.2024г.    13.30     каб.5

 

 

 

ГРАФИК -  поправителна сесия за XII клас, дневна форма на обучение - минали години, сесия м.май,  уч.2023/2024г.

 

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата, час, място на провеждане

1

Български език и литература ООП 

14.05.2024г.    08.00    каб.15

2

Управление на асансьори и подемници СПП 

14.05.2024г.    13.30    каб. 10

3

Управление на асансьори и подемници РПП

15.05.2024г.    08.00    каб. 12

4

Чужд език по професията –АЕ ОПП

15.05.2024г.    08.00    каб. 12

5

Монтаж ,експлоатация и ремонт на асансьори и подемници СПП

15.05.2024г.    13.30    каб. 12

6

Промишлени инсталации СПП  

15.05.2024г.    13.30    каб. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК  - за провеждане изпит за определяне на срочна оценка за II  учебен срок за XII клас,

дневна форма на обучение,  сесия м.май,  уч.2022/2023г.

 

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата, час, място на провеждане

1

Чужд език по професията –Английски език ОПП 

18.05.2023г.    08.00   каб.201

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012