Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Поправителна сесия

 Поправителна сесия за учениците от 12. клас

Български език и литература ЗП

17.05.2021г.   08.00ч.  лаб.2

Промишлени инсталации ЗПП

17.05.2021г    08.00     лаб.2

Асансьори със сложно управление  ЗПП

17.05.2021г.  13.15ч.   каб.10

Електрически мрежи ЗПП

17.05.2021г.  13.15ч.   каб.10

Програмни продукти ЗПП

18.05.2021г.  08.00ч.   лаб 2

ЧЕП- Английски език

18.05.2021г.  08.00      лаб.2

Български език и литература ЗИП

18.05.2021г.  13.15ч.   лаб.1

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012