Електронен дневник

За нас » Ученици

Х А Р Т А   Н А     У Ч Е Н И К А

 

 

ДА ИСКАМЕ ДА ЗНАЕМ И ДА МОЖЕМ

 

ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ И С ВИСОКА ТЪРПИМОСТ

 

ДА СЕ СТРЕМИМ КЪМ ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА

 

ДА СПАЗВАМЕ РЕДА И ДА ИЗПЪЛНЯВАМЕ ДЪЛГА,

НО ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ДА СМЕ ВЕЛИКОДУШНИ И ТАКТИЧНИ

 

ДА ВЯРВАМЕ В ДОБРОТО И ДА БЪДЕМ ЦЕЛЕУСТРЕМЕНИ

 

ДА СЕ СТАРАЕМ ДА ОБЩУВАМЕ, ДА СПОДЕЛЯМЕ,

 ДА СЕ РАЗБИРАМЕ

 

ДА ЛЕКУВАМЕ БОЛКАТА С ЛЮБОВ,

АГРЕСИЯТА С ПРОШКА,

ПОДЛОСТТА С ЧЕСТ,

МЪРЗЕЛА С ТРУД

 

 

8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
Професионална гимназия по битова техника © 2012