Електронен дневник

Учебен процес » График » Дневно разписание

Час 1ва смяна 2ра смяна
1 7:30-8:10 13:25-14:05
2 8:20-9:00 14:15-14:55
3 9:10-9:50 15:15-15:55
4 10:10-10:50 16:05-16:45
5 11:00-11:40 16:55-17:35
6 11:50-12:30 17:40-18:20
7 12:35-13:15
Професионална гимназия по битова техника © 2012