Електронен дневник

Прием » Документи » Свободни места за ученици

Заявление по образец на училището

Медицинско свидетелство (с включен преглед от очен лекар и неврологичен статус)

Свидетелство за основно образование (за учениците, които кандидатстват в 8 клас)

Ученическа книжка 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012