Електронен дневник

Учебен процес » Училищна документация » Бюджет 2021 год.

Обяснителна записка към 30.09.2021 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.12.2021 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 год. Изтегли Преглед
Бюджет 2021 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.03.2021 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.06.2021 год. Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012