Електронен дневник

Учебен процес » Училищна документация » Бюджет 2022 год.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.03.2022 год. Изтегли Преглед
Бюджет 2022 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.06.2022 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.09.2022 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.12.2022 год. Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012