Електронен дневник

Учебен процес » Училищна документация » Бюджет 2023 год.

Бюджет 2023 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.09.2023 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.03.2023 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.06.2023 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.12.2023 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 год. Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012