Електронен дневник

Учебен процес » Училищна документация » Бюджет архив

Обяснителна записка към 30.09.2020 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.09.2018 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 год. Изтегли Преглед
Бюджет 2016 година Изтегли Преглед
Отчет 2016 година Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 год. Изтегли Преглед
Бюджет 2017 година Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.03.2017 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.06.2017 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.09.2017 год. Изтегли Преглед
Корекции на бюджета към 30.09.2017 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.12.2017 год. Изтегли Преглед
Корекции на бюджета към 31.12.2017 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 год. Изтегли Преглед
Бюджет 2018 година Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.03.2018 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.06.2018 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.12.2018 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.06.2019 год. Изтегли Преглед
Корекции на бюджета към 31.12.2018 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.12.2020 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.03.2019 год. Изтегли Преглед
Бюджет 2019 година Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.09.2019 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.12.2019 год. Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 31.03.2020 год. Изтегли Преглед
Бюджет 2020 година Изтегли Преглед
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 год. Изтегли Преглед
Обяснителна записка към 30.06.2020 год. Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012