Електронен дневник

Учебен процес » Училищна документация » Учебни планове

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ - 2017 г. Изтегли Преглед
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ - 2017 г. Изтегли Преглед
ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Изтегли Преглед
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА Изтегли Преглед
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ Изтегли Преглед
ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Изтегли Преглед
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА - 2017 г. Изтегли Преглед
ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ Изтегли Преглед
Училищни учебни планове XII клас, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2017 г. Изтегли Преглед
ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ -2017г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове VIII клас, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове IX клас, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове X клас, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове XI клас, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове VIII клас, уч.2021/2022 г Изтегли Преглед
Училищни учебни планове IX клас, уч.2021/2022 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове X клас, уч.2021/2022 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове XI клас, уч.2021/2022 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове XII клас, уч.2021/2022 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове VIII клас, уч.2022/2023 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове IX клас, уч.2022/2023 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове X клас, уч.2022/2023 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове XI клас, уч.2022/2023 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове XII клас, уч.2022/2023 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове VIII клас, уч.2023/2024 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове IX клас, уч.2023/2024 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове X клас, уч.2023/2024 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове XI клас, уч.2023/2024 г. Изтегли Преглед
Училищни учебни планове XII клас, уч.2023/2024 г. Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012