Електронен дневник

Предоставяни услуги » Професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация Изтегли Преглед
Издаване на Удостоверение/Свидетелство за валидиране на профвсионална квалификация Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012